Nätverk=kunskapsutveckling

Anna Drake News

Visste du att studier visar att det finns kopplingar mellan ett aktivt deltagande i ett nätverk och ett gott medarbetarskap. Småföretagare kan hitta sin kunskapsutveckling i inter-organisationella nätverk, men det är samtidigt viktigt att nätverkandet inte tar allt för mycket tid från den enskilda medarbetaren. Det finns helt enkelt ett uttalat behov av kontakter utanför organisationen, men de måste vara tids- och kostnadseffektiva. Läs mer här

About the Author

Anna Drake